Beste gebruiker, de Impactscoretool werd vernieuwd en is nu raadpleegbaar op www.milieuinfo.be/impactscore.

Met de meeste hoogachting

Helpdesk PAS